Počet záznamov: 191
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
34/2024 Dodatok č. 8 - poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 12,00 € 30.05.2024
35/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 470,00 € 01.02.2024
34/2024/0007 Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti DSS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 43 736,00 € 01.02.2024
89/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 312,00 € 07.07.2023
88/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
87/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
86/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
84/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 520,00 € 07.07.2023
83/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
82/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
80/2023 Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu Košický samosprávny kraj 12 029,22 € 01.06.2023
9/2023-001 Úprava sociálnej oblasti Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 1,00 € 31.05.2023
79/2023- DSS PD Úprava základných práv a povinností zmluvných strán (dodatok č. 6) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 1,00 € 28.04.2023
108/2023-006 Dodatok č. 6 k licenčnej zmluve - používanie softvéru IReSoft, s. r. o. 5 320,00 € 19.02.2023
95/2022-002 Úhrada za poskytovanie zdravotníckych výkonov pri ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6,60 € 13.12.2022
142/2022 Dodávka plynu pre maloodber-kuchyňa SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 2 800,00 € 13.12.2022
141/2022 Dodávka plynu pre strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 13.12.2022
138/2022 Úprava právnych vzťahov týkajúcich sa úhrady ekonomicky oprávnených nákladov Prešovský samosprávny kraj 4 618,11 € 25.11.2022
137/2022 Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu Košický samosprávny kraj 5 418,22 € 28.09.2022
129/2022 Odvoz odpadu ESPIK Group s. r. o. 220,00 € 24.06.2022
124/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
123/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
122/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
121/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
95/2022-DSS PD Úhrada za poskytovanie ošetrovateľských výkonov - predĺženie doby trvania Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 12 900,00 € 31.03.2022
118/2022 - DSS PD Opravy, údržba a dodávky výpočtovej techniky Martin Čechovič - CM servis 69 999,00 € 30.03.2022
110/2022-DSS PD Poskytovanie servisných služieb na kuchynskom výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 332,00 € 11.02.2022
78/2022 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 560,00 € 18.01.2022
123/2021 Poskytnutie odborného školenia s názvom "Základní kurz Bazální stimulace" INSTITUT Bazalní stimulace podle Prof. Dr. FROHLICHA s. r. o. 3 388,00 € 08.10.2021
116/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie ... (cena za jednotku a bez DPH) ZSE Energia, a. s. 72,82 € 30.06.2021
1 2 3 4 5 6 7 »