.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Štátna pokladnica
IČO: 360 65 340
Adresa: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Informácie
Číslo zmluvy: 122/2022
Predmet plnenia: Úprava poskytovaných služieb
Dátum podpisu: 19.05.2022
Dátum zverejnenia: 23.05.2022
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)