.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: OTIS Výťahy, s.r.o.
IČO: 356833929
Adresa: Rožňavská 2,830 00 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 110/2022-DSS PD
Predmet plnenia: Poskytovanie servisných služieb na kuchynskom výťahu
Dátum podpisu: 11.02.2022
Dátum zverejnenia: 11.02.2022
Celková hodnota: 332,00 € (s DPH)