.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35937874
Adresa: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 79/2023- DSS PD
Predmet plnenia: Úprava základných práv a povinností zmluvných strán (dodatok č. 6)
Dátum podpisu: 26.04.2023
Dátum zverejnenia: 28.04.2023
Celková hodnota: 1,00 € (s DPH)