.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Košický samosprávny kraj
IČO: 35541016
Adresa: Nám. Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
Informácie
Číslo zmluvy: 80/2023
Predmet plnenia: Úhrada ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú sociálnu službu
Dátum podpisu: 25.05.2023
Dátum zverejnenia: 01.06.2023
Celková hodnota: 12 029,22 € (s DPH)