.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 37870475
Adresa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Informácie
Číslo zmluvy: 138/2022
Predmet plnenia: Úprava právnych vzťahov týkajúcich sa úhrady ekonomicky oprávnených nákladov
Dátum podpisu: 21.11.2022
Dátum zverejnenia: 25.11.2022
Celková hodnota: 4 618,11 € (s DPH)