.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35937874
Adresa: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 95/2022-DSS PD
Predmet plnenia: Úhrada za poskytovanie ošetrovateľských výkonov - predĺženie doby trvania
Dátum podpisu: 31.03.2022
Dátum zverejnenia: 31.03.2022
Celková hodnota: 12 900,00 € (s DPH)