Domov sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni

  • Adresa: SNP 38, 900 84 Báhoň
  • Telefón: 033/645 51 56
  • Email: info@dssbahon.sk
  • Číslo darovacieho účtu: SK87 8180 0000 0070 0047 2704

  • Stránkové dni:
    Po - pi: 07:00 - 15:00

Riaditeľka DSS PD Bahoň:

Ing. Jana Polakovičová 
033/64 55 156 klapka 114    0903 470 042  
email: riaditel@dssbahon.sk 

Vedúci prevádzkového úseku, zástupca riaditeľa:

 Ing. Adam Švorc
033/64 55 156 klapka 111    0903 245 578    
email: peu@dssbahon.sk

Vedúca sociálno-terapeutického úseku:
Mgr. Soňa Schwantzerová 
033/64 55 156 klapka 124       0903 470 044
email: stu@dssbahon.sk

Vedúca zdravotného úseku:
Mgr. Jozefína Nitschneiderová 
033/64 55 156 klapka 132      0903 470 063
email: zu@dssbahon.sk

Zdravotný úsek - Ambulancia / Ošetrovňa Budova č. 1:
033/64 55 156 klapka 113      0903 470 061
email: zu@dssbahon.sk

Zdravotný úsek - Ambulancia / Ošetrovňa Budova č. 2:
033/64 55 156 klapka 115      0911 274  215
email: zu@dssbahon.sk

Personálne oddelenie:
Ľubica Krihová 
033/645 51 56 klapka 116      
email: personalne@dssbahon.sk

Účtovné oddelenie:
Mária Kováčová 
033/645 51 56 klapka 116
email: uctaren@dssbahon.sk