Počet záznamov: 273
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
115/2021 úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa za účelom podpory humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách, ktorej realizáciu zabezpečí prijímateľ dotácie. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 26 730,00 € 30.06.2021
16/337 Príprava stravy pre ZOS Obecný úrad Báhoň 20 000,00 € 14.04.2016
60/2019-001 Zdvíhacie zariadenie Linda Kľúčiková 11 088,00 € 25.01.2019
1569/15 Darovanie prebytočného majetku Slovenská republika - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 9 196,42 € 20.10.2015
75/2021-001 Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov - dodatok k zmluve Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,75 € 23.04.2021
55/2019 Zmluva o spolupráci na účelom realizácie národného projektu : "Deinštitucionálizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov" Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,70 € 24.05.2019
14/12 Kancelársky nábytok Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 3 340,80 € 02.01.2012
122/2021 zmluva za účelom podpory humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 270,00 € 08.10.2021
637/14 Poskytnutie zdravotníckeho materiálu pre klientov Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 3 216,73 € 02.06.2014
938/15 5 ks multifunkčných zariadení, 2 ks tlačiarní a 26 ks tonerov SANITRADE, s. r. o. 2 706,79 € 22.06.2015
763/16 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 666,56 € 21.12.2016
1176/12 zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 2 356,96 € 14.09.2012
244/16 Bezzápachové koše 3 ks SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 116,80 € 28.03.2016
1383/16 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 070,00 € 12.10.2015
1489/15 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 070,00 € 10.11.2015
181/17-021 Nákup nábytku pre klientov SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 040,00 € 02.11.2017
89/18 Nábytok pre klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 2 040,00 € 25.07.2018
755/16 Materiál na výrobu altánu Katarína Kozmonová 2 000,00 € 30.12.2016
1256/15 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 1 771,17 € 11.09.2015
75/2021-011 Vianočný balíček pre zamestnancov DSS - 96 ks Miloš Hanus 1 756,80 € 29.12.2021
181/2017-3 Účelový finančný príspevok na nákup nábytku SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien 1 600,00 € 30.05.2017
181/17-024 Nákup nábytku pre klientov DSS SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien 1 500,00 € 14.12.2017
742/16 11 ks matracov SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 1 477,30 € 06.12.2016
42/12 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP 1 400,00 € 01.08.2012
71/2020-001 viazaný finančný dar pre skvalitnenie spoločenského života klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 1 400,00 € 06.02.2020
75/2021-010 Invalidný vozík, elektrický zdvihák, šatstvo pre klientov DSS PD Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. 1 400,00 € 22.12.2021
89/2018/005 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 298,07 € 15.05.2018
2018 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 298,07 € 09.01.2018
659/16 Zdravotnícky materiál Cibíková Žofia 1 280,00 € 01.07.2016
1083/14 Použité kancelárske stoličky 16 ks Peter Kováč, Bc. 1 280,00 € 26.09.2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »