.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
IČO: 00681156
Adresa: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 115/2021
Predmet plnenia: úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie zo strany poskytovateľa za účelom podpory humanitárnej pomoci podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona o dotáciách, ktorej realizáciu zabezpečí prijímateľ dotácie.
Dátum podpisu: 30.06.2021
Dátum zverejnenia: 30.06.2021
Celková hodnota: 26 730,00 € (s DPH)