.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Nadácia SPP
IČO: 31818625
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 42/12
Predmet plnenia: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Dátum podpisu: 26.06.2012
Dátum zverejnenia: 01.08.2012
Celková hodnota: 1 400,00 € (s DPH)