.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 75/2021-001
Predmet plnenia: Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov - dodatok k zmluve
Dátum podpisu: 23.04.2021
Dátum zverejnenia: 23.04.2021
Celková hodnota: 4 255,75 € (s DPH)