Počet záznamov: 3207
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
26/08/19/Po Zverejnenie pracovnej ponuky-zdravotná sestra Profesia, spol. s.r.o. 107,00 € 30.08.2019
02/08/19/Po Zverejnenie pracovnej ponuky-hlavná sestra Profesia, spol. s.r.o. 107,00 € 09.08.2019
13/06/23/AŠ Župný guláš - mäso Hemal1 s.r.o. 66,96 € 16.06.2023
01/06/22/AŠ/B Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 300,00 € 03.06.2022
01/08/22/AŠ Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 05.08.2022
03/10/22/AŠ/A Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 07.10.2022
01/12/22/AŠ/D Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 09.12.2022
01/02/23/AŠ/A Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 03.02.2023
01/03/23/AŠ Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 03.03.2023
01/03/23/AŠ Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 03.03.2023
03/04/23/AŠ/B Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 07.04.2023
02/05/23/AŠ Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 05.05.2023
30/06/23/AŠ Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 07.07.2023
01/06/23/AŠ/A Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 09.06.2023
01/08/23/AŠ/A Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 04.08.2023
02/11/22/AŠ Zmluvný výkon bezpečnostného technika a technika bezpečnostnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 04.11.2022
02/01/23/AŠ Zmluvný výkon bezpeč. technika a tech. požiarnej ochrany MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 08.01.2023
30/11/20/Po Zmluvný výkon autorizovaného technika MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 282,00 € 04.12.2020
110/2022- DSS PD Zmluvný servis výťahov 1-6/23-kuchyňa OTIS Výťahy, s.r.o. 177,05 € 03.02.2023
30/11/15 Žiarivky Fulgur 193,00 € 22.04.2016
30/11/15/Po Žiarivky Fulgur 192,03 € 04.12.2015
15/11/16/Po Žiarivky Fulgur 249,99 € 24.11.2016
24/10/18/Po Zhotovenie nového rozvodu plynu Šabran Jozef VODA- ÚK- PLYN 2 895,29 € 26.10.2018
10/05/23/Nit Zdravotnícke testy Pharim Rača, s. r. o. 952,00 € 12.05.2023
e-mail Zdravotné matrace UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 331,00 € 18.10.2019
09/12/16/Po Zber odpadu Detox s.r.o 73,09 € 16.12.2016
30/03/22/AŠ/A Zber a zneškodňovanie odpadu podieľajúceho osobitným Detox s.r.o 1 055,65 € 01.04.2022
111/2023 Zber a odvoz odpadu/ vedľajšie živočíšne produkty/kuchynský ESPIK Group s. r. o. 28,80 € 09.06.2023
07/22/22/AŠ Zber a zneškodňovanie odpadu podliehajúceho osobitným Detox s.r.o 262,85 € 11.11.2022
18/11/19/Po Zažehlovací lis TheraCare 1 000,00 € 22.11.2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 107 »