.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
IČO: 30794587
Adresa: Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Informácie
Číslo zmluvy: 215/17
Predmet plnenia: Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. ..
Dátum podpisu: 24.04.2017
Dátum zverejnenia: 26.04.2017
Celková hodnota: 3 018,24 € (s DPH)