.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 105/2021
Predmet plnenia: úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022
Dátum podpisu: 18.01.2021
Dátum zverejnenia: 22.01.2021
Celková hodnota: 112 000,00 € (s DPH)