.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
IČO: 35937874
Adresa: Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 208/17-3
Predmet plnenia: Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost
Dátum podpisu: 26.06.2017
Dátum zverejnenia: 26.06.2017
Celková hodnota: 6 600,00 € (s DPH)