Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
97/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
86/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
85/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
57/18 Úhrada za poskytované zdravotnícke úkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 000,00 € 15.01.2018
257/17 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 18 800,00 € 18.12.2017
254/2017 Dodávka plynu do kuchyne DSS PD SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 4 500,00 € 11.12.2017
253/2017 Dodávka plynu do strednotlakovej kotolne SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 48 500,00 € 11.12.2017
250/17 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2017
249/2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 14.11.2017
248/14 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 14.11.2017
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
208/17-4 Dodatok k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 02.10.2017
138/17 Povolenie na zvýšenie kapacity hlavného ističa Západoslovenská distribučná, a.s. 419,40 € 22.09.2017
208/17-3 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 600,00 € 26.06.2017
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
215/17 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. .. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 018,24 € 26.04.2017
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
208/2017 Úhrada za poskytované zdravotnícke výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 3 000,00 € 06.04.2017
184/17 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 17.02.2017
185/17 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 17.02.2017
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
748/16 Cena a podmienky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 4 200,00 € 21.12.2016
744/16 Dodávka elektriny ZSE Energia, a. s. 27 600,00 € 15.12.2016
736/16-5100002715 Dodávka plynu - strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 14.12.2016
787/16-9100067099 Dodávka plynu - maloodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 400,00 € 14.12.2016
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
720/16 Dodávka a montáž odpruženej profesionálnej práčky na 18 kg bielizne PRAGOPERUN SK, s. r. o. 6 260,40 € 01.12.2016
719/16 Dodávka 4 ks kompostérov JRK Waste Management s. r. o. 5 520,00 € 01.12.2016
« 1 2 3 4 5 6 7 »