Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
129/2019 Dodávka plynu do stravovacej prevádzky SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 1 800,00 € 22.11.2019
128/2019 Dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 52 000,00 € 22.11.2019
120/2019 Poistenie deväť miestneho automobilu AXA pojišťovna a. s. so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 655,30 € 12.11.2019
118-19 cestovné poistenie INTER PARTNER ASSISTENCE, S. A.,člen skupiny AXA 9,24 € 05.11.2019
117/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby FOLYMA, s. r. o. 250,00 € 21.10.2019
95/2019 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 203 113,15 € 15.10.2019
116/2019 Dodávka 9 miestneho špeciálneho MV s elektro hydraulickou plošinou a kotviacim zariadením pre invalidný vozík JDK IMPORT MOBILE s. r. o. 36 425,00 € 14.10.2019
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
468/2019 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 17.07.2019
111/2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 29.06.2019
84/2019-002 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 11.06.2019
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
84/2019-001 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 30.01.2019
86/2019-001 Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie SOCIO, spoločnosť SOCIO, s. r. o. 600,00 € 22.01.2019
83/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 0,00 € 04.01.2019
128/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
127/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
126/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní všeobecných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
125/2018 Licenčná zmluva na nový modul SW IReSoft, s. r. o. 3 550,00 € 04.12.2018
123/2018 Poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby... Union Poisťovňa, a. s. 15,00 € 20.11.2018
122/18 Poistenie zamestnancov a klientov Union Poisťovňa, a. s. 15,68 € 06.11.2018
121/2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 900,36 € 26.10.2018
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
104/2018 Činnosti na zabezpečenie OOÚ REAL J & H group s.r.o. 300,00 € 01.06.2018
101/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 240,00 € 27.04.2018
98/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
« 1 2 3 4 5 6 7 »