Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
109/2021 Vykonávanie servisnej činnosti na šikmej schodiskovej plošine ARES spol. s r. o. 230,00 € 05.05.2021
80/2021-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 23.03.2021
79/2021-001 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 23.03.2021
78/2021 - 003 Poskytovanie zdravotno-ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 15 000,00 € 23.03.2021
108/2021 Oprava časti fasády a vpustí EURO LEASPARTNER, s. r. o. 91 408,92 € 08.03.2021
105/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 112 000,00 € 22.01.2021
120/2020 Hromadné úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zapojených do projektu z UPSVR Union Poisťovňa, a. s. 21,60 € 14.01.2021
96/2020-001 Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 15 600,00 € 22.12.2020
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
117/2020 Právne poradenstvo JUDr. Maroš Palík, advokát 123,00 € 30.10.2020
103/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov GGFS. s. r. o. 1 100,00 € 09.10.2020
83/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
82/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
80/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
114/20 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 420,00 € 04.08.2020
113/20 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 420,00 € 04.08.2020
106/2020 Servisná starostlivosť o evakuačný výťah v budove č. 2 KONE s. r. o. 1 311,00 € 14.05.2020
95/2020-001 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 207 889,50 € 17.03.2020
85/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 460,00 € 03.03.2020
83/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 620,00 € 03.03.2020
82/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 03.03.2020
80/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 660,00 € 03.03.2020
79/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 03.03.2020
78/2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 1 100,00 € 03.03.2020
102/2020-DSS PD Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok GGFS. s. r. o. 4 400,00 € 03.03.2020
101/2020 - DSS PD Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti Union poisťovňa, a. s. 18,00 € 27.02.2020
98/2020 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 380,96 € 29.01.2020
73/2020 Poskytovanie zdravotníckej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 13 000,00 € 23.12.2019
133/2019 dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 32,00 € 17.12.2019
130/2019 Univerzálny kuchynský robot s príslušenstvom a inštaláciou EUROGASTROP,s .r . o. 8 400,00 € 26.11.2019
« 1 2 3 4 5 6 7 »