Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
712/16 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave -Fakulta sociálnych vied 0,00 € 16.11.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce v objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 82 998,64 € 09.11.2016
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
695/16 poskytovanie verejných služieb komunikácie Slovak Telekom, a. s. 530,00 € 27.10.2016
645/16 - AH Demolačné a rekonštrukčné práce na objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 63 995,54 € 21.09.2016
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
395/16 Poskytnutie grantu pre DSS PD Báhoň Nadácia Pontis 100,00 € 14.06.2016
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
411/16 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi osobami Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 620,00 € 14.06.2016
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
71/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 29.01.2016
72/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 29.01.2016
73/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
74/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
75/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 550,00 € 29.01.2016
76/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 29.01.2016
77/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 400,00 € 29.01.2016
1459/15-AK9-2 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn. Generali Poisťovňa, a. s. 17,00 € 02.12.2015
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
1286/15 Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 2 400,00 € 25.09.2015
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
240031652 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 25,00 € 09.07.2015
959/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 24.06.2015
825/15 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. 35 000,00 € 20.06.2015
1330/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti revízie hasiacich prístrojov a hydrantov .... monte pbs, s. r. o. 6 000,00 € 18.06.2015
737/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 28.05.2015
1378/14 RZ o poskytovaní odborných prác v oblasti BOZP a OPP MICHAL MIKÓCZI, BOZP-PO, PROFESIONAL TEAM 13 000,00 € 30.04.2015
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
« 1 2 3 4 5 6 7 »