Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
95/2020-001 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 207 889,50 € 17.03.2020
95/2019 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 203 113,15 € 15.10.2019
105/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 112 000,00 € 22.01.2021
108/2021 Oprava časti fasády a vpustí EURO LEASPARTNER, s. r. o. 91 408,92 € 08.03.2021
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce v objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 82 998,64 € 09.11.2016
118/2022 - DSS PD Opravy, údržba a dodávky výpočtovej techniky Martin Čechovič - CM servis 69 999,00 € 30.03.2022
645/16 - AH Demolačné a rekonštrukčné práce na objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 63 995,54 € 21.09.2016
736/16-5100002715 Dodávka plynu - strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 14.12.2016
141/2022 Dodávka plynu pre strednoodber SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 60 000,00 € 13.12.2022
128/2019 Dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 52 000,00 € 22.11.2019
253/2017 Dodávka plynu do strednotlakovej kotolne SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 48 500,00 € 11.12.2017
34/2024/0007 Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti DSS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 43 736,00 € 01.02.2024
116/2019 Dodávka 9 miestneho špeciálneho MV s elektro hydraulickou plošinou a kotviacim zariadením pre invalidný vozík JDK IMPORT MOBILE s. r. o. 36 425,00 € 14.10.2019
825/15 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. 35 000,00 € 20.06.2015
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
682/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 18.06.2013
1481/13 dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 27.12.2013
382/13 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 09.04.2013
1464/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 26.11.2012
744/16 Dodávka elektriny ZSE Energia, a. s. 27 600,00 € 15.12.2016
362/13 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 26 400,00 € 09.04.2013
1175/12 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 26 000,00 € 08.10.2012
1303/14 RZ poskytovanie dodávok čistiacich prostriedkov Hanus Miloš - HAMAS 25 000,00 € 29.04.2015
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
737/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 28.05.2015
1368/14 RZ o poskytovaní služieb v oblasti kancelárskej techniky Martin Čechovič - CanTonPro 20 000,00 € 17.04.2015
1258/14 RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení Dušan Kirinovič 20 000,00 € 17.04.2015
363/16 Finančný príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 19 610,19 € 29.04.2016
257/17 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 18 800,00 € 18.12.2017
2013/033 Šikmá schodisková plošina VELCON spol.s.r.o. 16 500,00 € 24.09.2013
1 2 3 4 5 6 7 »