Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
122/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
126/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní všeobecných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
00654787/TTT235 Zamestnanecká zmluva ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s. 0,00 € 12.04.2013
124/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
712/16 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave -Fakulta sociálnych vied 0,00 € 16.11.2016
128/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
211/2017 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - výmena SIM Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
100 010030 Zamestnávateľská zmluva STABILITA, d.d.s., a.s. 0,00 € 02.04.2015
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
721/16 Odber prebytočného kompostu JRK Waste Management s. r. o. 0,00 € 14.12.2016
121/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
123/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
581/16 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 0,00 € 30.06.2016
127/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 18.12.2018
184/17 Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb- zmena SIM karty Slovak Telekom, a. s. 0,00 € 24.04.2017
83/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 0,00 € 04.01.2019
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
9/2023-001 Úprava sociálnej oblasti Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 1,00 € 31.05.2023
79/2023- DSS PD Úprava základných práv a povinností zmluvných strán (dodatok č. 6) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 1,00 € 28.04.2023
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
95/2022-002 Úhrada za poskytovanie zdravotníckych výkonov pri ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6,60 € 13.12.2022
247/2017 - 1,2,3 Poistenie do zahraničia Union Poisťovňa, a. s. 7,56 € 14.11.2017
118-19 cestovné poistenie INTER PARTNER ASSISTENCE, S. A.,člen skupiny AXA 9,24 € 05.11.2019
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
697/16-AH Poistenie osôb do Čiech Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 13,00 € 02.11.2016
1 2 3 4 5 6 7 »