Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
98/2020 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 380,96 € 29.01.2020
712/16 Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave -Fakulta sociálnych vied 0,00 € 16.11.2016
447/16 - AK Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA 0,00 € 14.06.2016
101/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 240,00 € 27.04.2018
533/13-23/2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA Nadácia SPP 1 000,00 € 14.05.2013
42/2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP 1 400,00 € 01.08.2012
96/2020-001 Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 15 600,00 € 22.12.2020
319/16-1,2-AK Zapožičanie motorového vozidla zamestnancovi Ingrid Vargová 0,00 € 21.04.2016
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
100 010030 Zamestnávateľská zmluva STABILITA, d.d.s., a.s. 0,00 € 02.04.2015
00654787/TTT235 Zamestnanecká zmluva ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s. 0,00 € 12.04.2013
103/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov GGFS. s. r. o. 1 100,00 € 09.10.2020
102/2020-DSS PD Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok GGFS. s. r. o. 4 400,00 € 03.03.2020
111/2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 29.06.2019
84/2019-001 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 30.01.2019
121/2018 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 900,36 € 26.10.2018
84/2019-002 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 11.06.2019
731/12 - 29/2016 Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná Seniorcentrum Staré Mesto 0,00 € 14.12.2016
109/2021 Vykonávanie servisnej činnosti na šikmej schodiskovej plošine ARES spol. s r. o. 230,00 € 05.05.2021
86/2019-001 Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie SOCIO, spoločnosť SOCIO, s. r. o. 600,00 € 22.01.2019
117/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby FOLYMA, s. r. o. 250,00 € 21.10.2019
101/2020 - DSS PD Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti Union poisťovňa, a. s. 18,00 € 27.02.2020
79/2023- DSS PD Úprava základných práv a povinností zmluvných strán (dodatok č. 6) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 1,00 € 28.04.2023
9/2023-001 Úprava sociálnej oblasti Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 1,00 € 31.05.2023
138/2022 Úprava právnych vzťahov týkajúcich sa úhrady ekonomicky oprávnených nákladov Prešovský samosprávny kraj 4 618,11 € 25.11.2022
105/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 112 000,00 € 22.01.2021
116/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie ... (cena za jednotku a bez DPH) ZSE Energia, a. s. 72,82 € 30.06.2021
122/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
124/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
121/2022 Úprava poskytovaných služieb Štátna pokladnica 0,00 € 23.05.2022
1 2 3 4 5 6 7 »