Počet záznamov: 191
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
1425/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľncíkej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 27.10.2015
1117/13 Aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 7 373,70 € 26.09.2013
494/14 aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 470,00 € 29.04.2014
959/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 24.06.2015
748/16 Cena a podmienky úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 4 200,00 € 21.12.2016
118-19 cestovné poistenie INTER PARTNER ASSISTENCE, S. A.,člen skupiny AXA 9,24 € 05.11.2019
104/2018 Činnosti na zabezpečenie OOÚ REAL J & H group s.r.o. 300,00 € 01.06.2018
602/14 Darovacia zmluva - Petangové ihrisko pre DSS Nadácia Orange 180,00 € 30.05.2014
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce - ukončenie HÍLEK a spol., a. s. 0,00 € 02.11.2016
645/16 - AH Demolačné a rekonštrukčné práce na objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 63 995,54 € 21.09.2016
645/16 Demolačné a rekonštrukčné práce v objektoch DSS HÍLEK a spol., a. s. 82 998,64 € 09.11.2016
83/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou dobrovoľ. služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 0,00 € 04.01.2019
2016 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Základná odborová organizácia DSS PD v Báhoni 0,00 € 21.12.2016
19/15 dodatok č. 3 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 4 000,00 € 18.02.2015
1286/15 Dodatok č. 4 k licenčnej zmluve IReSoft, s. r. o. 2 400,00 € 25.09.2015
108/2023-006 Dodatok č. 6 k licenčnej zmluve - používanie softvéru IReSoft, s. r. o. 5 320,00 € 19.02.2023
34/2024/0007 Dodatok č. 7 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti DSS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 43 736,00 € 01.02.2024
34/2024 Dodatok č. 8 - poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v ZSS Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 12,00 € 30.05.2024
825/15 Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny ZSE Energia, a. s. 35 000,00 € 20.06.2015
362/13 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 26 400,00 € 09.04.2013
382/13 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 09.04.2013
1491/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 9 800,00 € 03.12.2012
682/13 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 9 800,00 € 18.06.2013
1464/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 26.11.2012
682/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 18.06.2013
98/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
791/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 12.07.2013
73/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 29.01.2016
71/16 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 29.01.2016
123/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
1 2 3 4 5 6 7 »