Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
98/2020 Zmluva o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 380,96 € 29.01.2020
98/2019-1 Oprava oplotenia - práce naviac EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 1 732,12 € 02.05.2019
98/2019 Oprava poškodeného plota EKOSTAV - ROVINKA, spol. s r. o. 33 105,44 € 18.03.2019
98/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
97/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 300,00 € 11.04.2018
96/2020-001 Zmluva o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 15 600,00 € 22.12.2020
959/15 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 3 402,00 € 24.06.2015
95/2022-DSS PD Úhrada za poskytovanie ošetrovateľských výkonov - predĺženie doby trvania Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 12 900,00 € 31.03.2022
95/2022-002 Úhrada za poskytovanie zdravotníckych výkonov pri ošetrovateľskej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6,60 € 13.12.2022
95/2020-001 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 207 889,50 € 17.03.2020
95/2019 Prístavba evakuačného výťahu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s. r. o. 203 113,15 € 15.10.2019
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
92/2019 Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Union Poisťovňa, a. s. 12,06 € 21.02.2019
91/2019 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 10 800,00 € 14.02.2019
9/2023-001 Úprava sociálnej oblasti Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 1,00 € 31.05.2023
89/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 312,00 € 07.07.2023
88/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
87/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
86/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
86/2019-001 Vykonávanie individuálnej a skupinovej supervízie SOCIO, spoločnosť SOCIO, s. r. o. 600,00 € 22.01.2019
86/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
85/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 460,00 € 03.03.2020
85/18 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 500,00 € 08.03.2018
84/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 520,00 € 07.07.2023
84/2019-002 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - Dodatok č. 1 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 11.06.2019
84/2019-001 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 30.01.2019
83/2023-001 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 650,00 € 07.07.2023
83/2020-002 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 115,00 € 04.08.2020
83/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 620,00 € 03.03.2020
1 2 3 4 5 6 7 »