Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
00654787/TTT235 Zamestnanecká zmluva ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s. 0,00 € 12.04.2013
0231/17_DFBV Poistenie pracovníkov na aktivačných prácach Generali Poisťovňa, a. s. 17,67 € 17.05.2017
10 Prekročme bariéry Nadácia Orange 1 010,00 € 01.08.2012
100 010030 Zamestnávateľská zmluva STABILITA, d.d.s., a.s. 0,00 € 02.04.2015
101/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 240,00 € 27.04.2018
101/2020 - DSS PD Úrazové poistenie osôb počas výkonu aktivačnej činnosti Union poisťovňa, a. s. 18,00 € 27.02.2020
102/2020-DSS PD Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok GGFS. s. r. o. 4 400,00 € 03.03.2020
103/2020 Zabezpečenie stravovania zamestnancov GGFS. s. r. o. 1 100,00 € 09.10.2020
104/2018 Činnosti na zabezpečenie OOÚ REAL J & H group s.r.o. 300,00 € 01.06.2018
105/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávke zemného plynu na obdobie 2021-2022 SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 112 000,00 € 22.01.2021
106/2020 Servisná starostlivosť o evakuačný výťah v budove č. 2 KONE s. r. o. 1 311,00 € 14.05.2020
107/2018 Úhrada za poskytnuté ošetrovateľské výkony Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 5 000,00 € 29.06.2018
1079/15 Úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivost Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 21 000,00 € 27.07.2015
108/2021 Oprava časti fasády a vpustí EURO LEASPARTNER, s. r. o. 91 408,92 € 08.03.2021
108/2023-006 Dodatok č. 6 k licenčnej zmluve - používanie softvéru IReSoft, s. r. o. 5 320,00 € 19.02.2023
109/2018-DSSPD-AH1 Dohľad nad ochranou osobných údajov REAL J & H group s.r.o. 600,00 € 03.09.2018
109/2021 Vykonávanie servisnej činnosti na šikmej schodiskovej plošine ARES spol. s r. o. 230,00 € 05.05.2021
110/2021 Dohoda o spolupráci s obcou pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Obecný úrad Báhoň 390,00 € 13.05.2021
110/2022-DSS PD Poskytovanie servisných služieb na kuchynskom výťahu OTIS Výťahy, s.r.o. 332,00 € 11.02.2022
111/2019 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 957,78 € 29.06.2019
1117/13 Aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 7 373,70 € 26.09.2013
113/20 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 420,00 € 04.08.2020
114/20 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 420,00 € 04.08.2020
114/2020 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 1 726,20 € 30.10.2020
115/2019 Spolupráca strán pri zabezpečovaní podmienok vykonávania teoretickej, praktickej časti akreditovaného kurzu BM WORKS AGENCY, S. R. O. 0,00 € 04.10.2019
116/2019 Dodávka 9 miestneho špeciálneho MV s elektro hydraulickou plošinou a kotviacim zariadením pre invalidný vozík JDK IMPORT MOBILE s. r. o. 36 425,00 € 14.10.2019
116/2021 úprava práv a povinností zmluvných strán pri dodávaní elektrickej energie ... (cena za jednotku a bez DPH) ZSE Energia, a. s. 72,82 € 30.06.2021
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
117/2019 Výkon pracovnej zdravotnej služby FOLYMA, s. r. o. 250,00 € 21.10.2019
117/2020 Právne poradenstvo JUDr. Maroš Palík, advokát 123,00 € 30.10.2020
1 2 3 4 5 6 7 »