Počet záznamov: 190
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
122/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 960,00 € 08.02.2012
126/12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 08.02.2012
125/12 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
124/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
123/12 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 08.02.2012
KZ 2012 Kolektívna zmluva Základná odborová organizácia DSS PD Báhoň 7 000,00 € 09.02.2012
10 Prekročme bariéry Nadácia Orange 1 010,00 € 01.08.2012
42/2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP 1 400,00 € 01.08.2012
1175/12 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia, a. s. 26 000,00 € 08.10.2012
1464/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 26.11.2012
1491/12 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 9 800,00 € 03.12.2012
382/13 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 09.04.2013
362/13 Dodatok k zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi ZSE Energia, a. s. 26 400,00 € 09.04.2013
00654787/TTT235 Zamestnanecká zmluva ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s. 0,00 € 12.04.2013
533/13-23/2013 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA Nadácia SPP 1 000,00 € 14.05.2013
682/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 18.06.2013
682/13 Dodatok k zmluve o dodávke plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 9 800,00 € 18.06.2013
790/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 720,00 € 12.07.2013
791/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 480,00 € 12.07.2013
789/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejnej služby Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 12.07.2013
946/13 Zapožičanie motorového vozidla Alena Mihályová, Bc. 0,00 € 30.08.2013
2013/033 Šikmá schodisková plošina VELCON spol.s.r.o. 16 500,00 € 24.09.2013
1117/13 Aktivačná činnosť formou dobrovolníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok 7 373,70 € 26.09.2013
1167/13 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa, a. s. 27,15 € 10.10.2013
1297/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 23,80 € 12.11.2013
1290/13 Poistenie do zahraničia Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 4,64 € 12.11.2013
1814/13 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
1309/13 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a. s. 600,00 € 14.11.2013
1366/13 servis šikmej schodiskovej plošiny VELCON spol.s.r.o. 78,00 € 28.11.2013
1481/13 dodávka plynu SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 30 000,00 € 27.12.2013
1 2 3 4 5 6 7 »