.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: PhDr. Patricius Palla
IČO:
Adresa: Pezinská 43A, Vinosady 902 01
Informácie
Číslo zmluvy: 65/2022-009
Predmet plnenia: Finančné prostriedky na materiálno technické vybavenie pre potreby klientov a zamestnancov
Dátum podpisu: 21.12.2022
Dátum zverejnenia: 22.12.2022
Celková hodnota: 800,00 € (s DPH)