.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Nadácia SPP
IČO: 31818625
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 71/2020-012
Predmet plnenia: Finančný príspevok na projekt v grantovom programe Pomáhame SPPolu za účelom ochrany zrdravia
Dátum podpisu: 28.12.2020
Dátum zverejnenia: 30.12.2020
Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)