Počet záznamov: 273
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
71/2020-007 Občerstvenie pre klientov na opekačku Miloš Hanus 126,00 € 03.09.2020
71/2020-006 Drevený znak Slovenskej republiky - ručná práca Miloš Hanus 95,00 € 19.08.2020
71/2020-005 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 549,38 € 07.05.2020
71/2020-004 finančná hotovosť - dar pre klientov Obchodné združenie Gigastore 500,00 € 22.04.2020
71/2020-003 Občerstvenie pre klientov Miloš Hanus 86,01 € 22.04.2020
71/2020-002 Dar za účelom skvalitnenia služieb pre klientov Obdarovaného Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 73,40 € 20.03.2020
71/2020-001 viazaný finančný dar pre skvalitnenie spoločenského života klientov DSS Essity Slovakia, s. r. o. 1 400,00 € 06.02.2020
60/2019-019 Materiál na kapustnicu Miloš Hanus 216,68 € 07.01.2020
60/2019-018 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 603,61 € 07.01.2020
60/2019-017 Dar pre klientov DSS Miloš Hanus 281,13 € 07.01.2020
60/2019_016 Mikulášske balíčky pre klientov a vianočná výzdoba do zariadenia Miloš Hanus 401,28 € 06.12.2019
60/2019-015 Občerstvenie pre klientov na opekačku pod Gaštanom Miloš Hanus 182,22 € 06.12.2019
60/2019-014 Finančné prostriedky na materiálové vybavenie pre klientov Jakub Joščák 250,00 € 11.11.2019
60/2019-013 Zdravotnícky materiál za účelom skvalitnenia služieb pre klienta Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 296,52 € 09.10.2019
97/2019-001 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu DI Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 0,00 € 06.09.2019
60/2019-012 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 649,51 € 06.09.2019
60/2019-011 Darčekové predmety Hodinárstvo - Vladimír Holka 45,00 € 10.07.2019
60/2019-010 dar na účely zlepšenia starostlivosti o používateľov v rámci DSS Essity Slovakia, s. r. o. 524,14 € 03.07.2019
60/2019-009 Dary do tomboly, kolesa šťastia a občerstvenie použité pri DOD 2019 Miloš Hanus 928,80 € 07.06.2019
60/2019-008 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 65,64 € 07.06.2019
55/2019 Zmluva o spolupráci na účelom realizácie národného projektu : "Deinštitucionálizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov" Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 4 255,70 € 24.05.2019
60/2019-007 Poskytnutie grantu na projekt - Urobme veci krajšie Nadácia Pontis 120,00 € 02.05.2019
60/2019-006 Produkty TENA na účel "zlepšenia starostlivosti o používateľov" v rámci DSS Essity Slovakia, s. r. o. 407,73 € 10.04.2019
60/2019-005 Darovanie zdravotníckeho materiálu pre potreby klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 284,41 € 02.04.2019
60/2019_004 Finančný príspevok na obstaranie predmetov a služieb na skvalitnenie poskytovanej služby SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien 302,25 € 15.03.2019
60/2019-003 Zdravotnícky materiál Lekáreň MEDA a zdravotnícke potreby 266,00 € 13.02.2019
60/2019-002 Maľovanie vrátnice DSS PD Báhoň Miloš Hanus 233,47 € 07.02.2019
60/2019-001 Zdvíhacie zariadenie Linda Kľúčiková 11 088,00 € 25.01.2019
89/2018-029 Poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie materiálového vybavenia TOMRA SORTING s. r. o., ProLogis Park Senec, DC 8 1 000,00 € 28.12.2018
89/2018-027 Hmotný dar za účelom skvalitnenia služieb pre klientov (zdravotnícke pomôcky) Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 121,80 € 18.12.2018
« 1 2 3 4 5 6 10 »