Počet záznamov: 273
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
60/2019-003 Zdravotnícky materiál Lekáreň MEDA a zdravotnícke potreby 266,00 € 13.02.2019
757/16 Zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 384,27 € 30.12.2016
2018 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 298,07 € 09.01.2018
89/2018-003 Zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 662,41 € 04.05.2018
1552/15 Zdravotnícky materiál Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 271,73 € 30.11.2015
89/2018/005 Zdravotnícky materiál Essity Slovakia, s. r. o. 1 298,07 € 15.05.2018
1489/15 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 2 070,00 € 10.11.2015
1256/15 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 1 771,17 € 11.09.2015
245/16 Zdravotnícky materiál SCA Hygiene Products Slovakia, s. r. o. 1 024,00 € 28.03.2016
382/14 Zdravotnícky materiál pre klientov Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 922,50 € 01.04.2014
13/1185 Zdravotnícky materiál pre klientov Lekáreň sv. Tadeáša, s. r. o. 827,00 € 10.10.2013
89/2018-020 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 374,46 € 04.09.2018
60/2019-018 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 603,61 € 07.01.2020
60/2019-012 Zdravotnícky materiál pre klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 649,51 € 06.09.2019
75/2021-004 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 317,35 € 24.09.2021
65/2022-005 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 280,34 € 09.09.2022
60/2019-008 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 65,64 € 07.06.2019
71/2020-005 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 549,38 € 07.05.2020
71_2020_013 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 87,03 € 14.01.2021
75/2021-012 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 551,27 € 13.01.2022
65/2022-002 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov DSS PD Báhoň Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 322,20 € 08.06.2022
65/2022-010 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov zariadenia Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 205,20 € 08.01.2023
75/2021-002 Zdravotnícky materiál pre potreby klientov zariadenia Lekáreň sv. Františka - pobočka Báhoň, Pharim Rača, s. r. o. 344,39 € 05.05.2021
60/2019-013 Zdravotnícky materiál za účelom skvalitnenia služieb pre klienta Kimberly-Clark, s. r. o. , organizačná zložka 296,52 € 09.10.2019
60/2019-001 Zdvíhacie zariadenie Linda Kľúčiková 11 088,00 € 25.01.2019
42/12 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP 1 400,00 € 01.08.2012
23/13-533/13 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA Nadácia SPP 1 000,00 € 14.05.2013
NM15 zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis 200,00 € 27.05.2015
204/2017 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis 100,00 € 12.05.2017
395/16 Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia Pontis 100,00 € 13.06.2016
« 1 5 6 7 8 9 10 »