Stavanie mája v DSS PD Báhoň

 Mesiac máj sa viaže k obdobiu lásky a zrodu nového života s príchodom jari. Voľakedy stavali máje mládenci devám súcim na vydaj, teraz sa týmto spôsobom snažíme zachovávať zvyky a tradície  aj u nás v DSS. Tak ako býva zvykom dievčatá najprv ozdobili farebnými stuhami máj, ktorý nám následne postavili naši mládenci s údržbármi. My sme sa zatiaľ prezliekli do ľudových krojov a čakali na príhovor pani riaditeľky, ktorá otvorila toto podujatie. Tento rok sme si pre  našich obyvateľov pripravili pekné tanečno- spevácke vystúpenie, ktoré bolo ohodnotené veľkým potleskom. Po programe nasledovala voľná zábava. Ako občerstvenie sa podávala výborná cigánska pečienka v žemli. Panovala veľmi príjemná, domáca atmosféra.