033/645 51 56

Posledná rozlúčka s našimi zosnulými

Posledná rozlúčka s našimi zosnulými

Posledná rozlúčka s našimi zosnulými

Život prináša aj smutné okamihy. Opäť sme sa boli dôstojne rozlúčiť s našimi priateľmi, ktorí nás opustili. Česť ich pamiatke!