033/645 51 56

Toastové hody

Toastové hody

Toastové hody

V lete sa u nás griluje veľmi často, preto sme sa aj napriek zlému počasiu rozhodli zorganizovať grilovačku tak trochu inak. Grilovali sme v jedálni. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnej rodinnej atmosfére ako na pikniku. Púšťali sme si známe piesne, niektorí z nás si zaspievali a zatancovali. Panovala príjemná atmosféra, všetkým sa veľmi páčilo. Rozdelili sme sa do niekoľkých skupín, prvá skupina opekala, druhá natierala opečené chlebíčky a tretia obsluhovala.