033/645 51 56

DOD 2024

DOD 2024

DOD 2024

Veľmi rýchlo prešiel rok od vtedy, ako sme sa spoločne stretli na dvore Domova sociálnych služieb v Báhoni.  V tomto roku sa Deň otvorených dverí v našom zariadení uskutočnil 25. 5. 2024 a už po 13. krát. Pri organizovaní tohto dňa je našim cieľom otvoriť naše dvere verejnosti, hlavne rodinným príslušníkom prijímateľov sociálnej služby, obyvateľom našej obce, spolupracovníkom zariadenia a  ostatným zvedavým okoloidúcim. Zároveň si prajeme, aby sa obyvatelia z okolia nášho kaštieľa oboznámili s podmienkami života klientov v zariadení, aby nemali obavu so stretávania sa s klientmi zariadenia a prijali ich medzi seba.

Prípravy prebiehali ako to býva,  v napätí – len aby sme na niečo nezabudli. Všetci, či klienti, či zamestnanci robili všetko preto, aby sa návštevníci cítili u nás krásne, dobre a spokojne. Všetkým nám záležalo na tom, aby naši hostia videli, čo dokážu prijímatelia sociálnej služby, príjemne sa zabavili a aj chutne najedli.

Program DOD zahájila riaditeľka zariadenia, privítala hostí – starostku obce Vištuk p. Ing. Máriu Vráblovú a starostu obce Báhoň p. Ing. Ivana Patoprstého. Vo svojom príhovore informovala prítomných o tom, čo sa za uplynulý rok v zariadení udialo a čo zariadenie pripravuje do budúcna. Hovorila o tom, že po úpravách v budove č. 2 začne zariadenie poskytovať nový druh sociálnej služby, špecializované zariadenie.

Po príhovore nasledoval zábavný kultúrny program, ktorý odštartovalo vystúpenie klientov zariadenia.  Následne nás milým vystúpením potešili  deti zo základnej školy v Báhoni. Do programu sa zapojili aj stálice hudobnej scény na Slovensku – a zároveň u nás veľmi obľúbení speváci – pán Alan Mikušek a pani Jadranka. Po dobrom obede veselú a rezkú tanečnú zábavu rozprúdila hudobná skupina Dávid Bend. Ozvučenie celého programu si zobral na starosť pán Hajko z Báhoňa. Na tomto mieste chceme vysloviť úprimné ďakujem všetkým účinkujúcim za to, že prišli a urobili neskutočne dobrú zábavu a to všetko sponzorsky. Ďakujeme!

V rámci sprievodných akcií nechýbal stánok s našimi výrobkami, kde si mohli prítomní pozrieť, čo dokážu šikovné ruky našich klientov. Prišli k nám tiež zvieratká z Veselej farmy z Vištuka. Svoj čas nám venovali požiarnici z Cífera. Nechýbali maskoti Minnie, MickeyMouse a Zajo, skákací hrad pre deti, stoly so stolovým futbalom a tenisom, trampolína, maľovanie na tvár, detský kútik, a pre šikovné ruky bola možnosť vytvoriť si svoje vlastné dielko v keramickej dielničke zariadenia. Pre nedočkavcov nechýbalo koleso šťastia a na záver tradičná a bohatá tombola.  Aj tu srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nám svojou prítomnosťou a sponzorskými darmi pomohli spríjemniť tento deň, aby bol ešte krajší a ešte príjemnejší. Veľmi pekne ďakujeme!

Nás organizátorov veľmi teší odozva od Vás návštevníkov. Počas dňa sme od Vás dostávali pochvaly na to, aké je u nás krásne prostredie, príjemná a veselá atmosféra, úžasní zamestnanci a ľudia okolo nás.  Práve táto odozva je pre nás veľkou motiváciou do ďalšej práce. Je pre nás zamestnancov zariadenia sociálnych služieb dôležité vedieť a vidieť, že si spoločnosť našu ťažkú, náročnú a dôležitú prácu váži.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia s Vami a to nielen počas Dňa otvorených dverí v Domove sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni.