033/645 51 56

Oceňovanie klientov

Oceňovanie klientov

Oceňovanie klientov

Vedenie zariadenia si veľmi váži prácu klientov, ktorí dobrovoľne pomáhajú pri prácach v zariadení, napríklad pri upratovaní areálu, Preto, ako poďakovanie za ochotu klientov, vedenie zariadenia pravidelne organizuje spoločné stretnutie vo veľkej zasadačke, kde po ďakovnom príhovore riaditeľky a pri malom pohostení odovzdá klientom darčeky.