033/645 51 56

Zveľaďujeme si areál sadením drevín

Zveľaďujeme si areál sadením drevín

Zveľaďujeme si areál sadením drevín

Zveľaďujeme si areál sadením ovocných kríkov a drevín. Areál zariadenia je veľmi veľký.  Vďaka p. Bušovi máme posadených veľa kríkov josty a teraz sme ich doplnili o ovocné stromčeky a ovocné kríky. Ani túto prácu nenechali klienti len na zamestnancov. Aj tu pomáhali v rámci svojich možností tak, ako kto vedel.