033/645 51 56

Deň nevidiacich

Deň nevidiacich

Deň nevidiacich

Pri príležitosti Dňa nevidiacich sa vedenie zariadenia pravidelne  stretáva s nevidiacimi klientami. Tento rok to bolo na malom milom posedení. Pani riaditeľka im v krátkom príhovore vyslovila svoj obdiv,  ako zvládajú svoje znevýhodnenie, vyjadrila nádej, že ťažké obdobie s ochorením covid-19 už skončilo a popriala im do ďalšieho života predovšetkým veľa zdravia a optimizmu. Potom stretnutie pokračovalo pri neformálnych rozhovoroch, speve , kávičke a koláčiku.