033/645 51 56

Predvianočnú kapustnicu, punč a vianočné pečivo v DSS

Predvianočnú kapustnicu, punč a vianočné pečivo v DSS

Predvianočnú kapustnicu, punč a vianočné pečivo v DSS

Predvianočnú kapustnicu, punč a vianočné pečivo v DSS sme chystali aj my. Vďaka sponzorovi sme mali nachystané suroviny, na dvore sme postavili kotol, chlapi s údržbármi pripravili drevo a dali sme sa do varenia. Potom sme spoločne ochutnávali.