033/645 51 56

Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením

Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením

Vianočné trhy v Báhoni spojené s vystúpením

Jednou zo spoločenských udalostí v Báhoni sú aj vianočné trhy v centre obce. Pravidelne a radi sa ich zúčastňujeme aj ako účinkujúci v kultúrnom programe, aj v stánku s našimi výrobkami a aj ako kupujúci. Máme to radi.