033/645 51 56

Úcta k starším

Úcta k starším

Úcta k starším

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme si pripravili spoločné stretnutie mladších, starších, klientov aj zamestnancov. Stretnutie otvorila pani riaditeľka príhovorom, v ktorom povzbudila všetkých prítomných v tom, že starnutie nie je choroba ale prirodzený stav. Starneme všetci a preto sa musíme starať o svoje zdravie tak, aby sa nám starlo ľahšie. Nakoniec popriala všetkým veľa zdravia a optimizmu. Potom nasledovalo premietanie fotografií. Pozerali sme staré fotky, vykrikovali sme koho vidíme, na koho si pamätáme, čudovali sme sa, kto to tam je, ako to vtedy vyzeral - je to vôbec on? Bol to pre nás nový a krásny zážitok.