033/645 51 56

Požehnanie hrobového miesta v Báhoni

Požehnanie hrobového miesta v Báhoni

Požehnanie hrobového miesta v Báhoni

Naši klienti sa už dlhoročne starajú o hrob, v ktorom sú pochovaní bývalí klienti zariadenia a už nemajú nikoho, kto by sa o hrob postaral. Pri príležitosti sviatku Dňa všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sme v spolupráci s chlapmi z prevádzkového úseku hrob upravili, okolie vyčistili, pripravili výzdobu. Keď bolo všetko pripravené,  náš pán farár za asistencie pána starostu, vykonal požehnanie hrobového miesta.