033/645 51 56

Veľká noc v DSS

Veľká noc v DSS

Veľká noc v DSS

Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné obdobie je plné zvykov a obyčajov s prvkami predkresťanského pôvodu. Najznámejšie a najdôležitejšie symboly tohto obdobia sú vajíčka. Preto sme sa rozhodli, že si s našimi prijímateľmi budeme maľovať vydušká. Mali sme pripravené 3 stolíky. Pri  prvom stole si prijímatelia maľovali s temperovými farbami. Druhý stôl bol určený pre maľovanie s fixkami a pri tretom stole si mohli prijímatelia vyfarbiť veľkonočné obrázky. Taktiež sme si mohli každý vyskúšať a upliecť vlastný šibák, na ktorý nám naše ženičky uviazali pestré stužky. Panovala na dvore príjemná atmosféra.