Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: ING TATRY - SYMPATIA, d.d.s., a.s.
IČO: 35976853
Adresa: Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 00654787/TTT235
Predmet plnenia: Zamestnanecká zmluva
Dátum podpisu: 01.04.2013
Dátum zverejnenia: 12.04.2013
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)