Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Nadácia SPP
IČO: 31818625
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 533/13-23/2013
Predmet plnenia: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA
Dátum podpisu: 25.04.2013
Dátum zverejnenia: 14.05.2013
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)