Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
IČO: 00 151 700
Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Informácie
Číslo zmluvy: 1297/13
Predmet plnenia: Poistenie do zahraničia
Dátum podpisu: 05.11.2013
Dátum zverejnenia: 12.11.2013
Celková hodnota: 23,80 € (s DPH)