Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Dušan Kirinovič
IČO: 37290975
Adresa: Jablonec 33 900 87 Jablonec
Informácie
Číslo zmluvy: 1258/14
Predmet plnenia: RZ o poskyt. služieb v oblasti výkonu odb. prehliadok a odb. skúšok elektr. zariadení
Dátum podpisu: 12.12.2014
Dátum zverejnenia: 17.04.2015
Celková hodnota: 20 000,00 € (s DPH)