Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 736/16-5100002715
Predmet plnenia: Dodávka plynu - strednoodber
Dátum podpisu: 08.12.2016
Dátum zverejnenia: 14.12.2016
Celková hodnota: 60 000,00 € (s DPH)