Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Seniorcentrum Staré Mesto
IČO: 42133661
Adresa: Podjavorinskej 6, 811 03 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 731/12 - 29/2016
Predmet plnenia: Výpožička hnuteľného majetku - tkáčske krosná
Dátum podpisu: 07.12.2016
Dátum zverejnenia: 14.12.2016
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)