Hotline: 033/645 51 56
Email: info@dssbahon.sk

Zmluvy

.


Obstarávateľ
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň
IČO: 00654787
Zmluvný partner
Názov: Generali Poisťovňa, a. s.
IČO: 35709332
Adresa: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Informácie
Číslo zmluvy: 1459/15-AK9-2
Predmet plnenia: Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia - aktivačná činnosti evid. nezamestn.
Dátum podpisu: 02.12.2015
Dátum zverejnenia: 02.12.2015
Celková hodnota: 17,00 € (s DPH)